Proč se učit herectví, zpěvu a tanci současně?

Děti hrají divadlo
Děti zpívají
Děti tančí

"Kolik umíš jazyků, tolikrát jsi člověkem" - věříme, že tuto větu nikdo nepopře, ale rádi bychom nyní přišli s frází novou nebo jí přinejmenším oprášili, pokud jí náhodou neřekl někdy jiný před námi: "Kolik zvládáš činností, tolikrát jsi umělcem". Představte si svět, ve kterém síla pohybu a uvěřitelnost emocí není doménou pouze jedné umělecké disciplíny, např. tance či herectví, ale také zpěváků a zpěvaček.

Hvězdná kombinace

Jak řekl Jimi Hendrix, "pódium je výkladní skříň" - vystavujme jen to nejlepší, ale bojujme, pracujme na sobě od rána do večera, protože splněné sny se nerozdávají za úsilí, ale za unikátnost. A není lepší příležitosti stát se unikátními, než kombinovat herectví, zpěv a tanec, probudit v sobě herce, zpěváka a tanečníka a inspirovat - fascinovat.

Máte talent pouze v jedné disciplíně?

Nikdo nemá talent na všechno, ale každý se může naučit prakticky cokoliv - stačí, když tomu věnuje svůj čas a píli. Ano, někomu talentovanějšímu to jde rychleji, ale pokud vás to opravdu baví, na talentu záleží pouze okrajově. Každý pohyb, schopnost, trénink, inspirace slouží k proměňování šance na úspěch!

HERECTVÍ

  • Pro zpěváka / zpěvačku - jedno slovo - výraz. Zavřete na chvíli oči a představte si vystoupení vašeho oblíbeného zpěváka či zpěvačky. Hudba, jakožto výrazový prostředek, slouží mj. k předávání emocí a čím lépe zvládneme pochopení emotivního výrazu a jejich zdrojů, budeme schopni je předat do hudby. 
  • Pro tanečníka / tanečnici - výraz tváře je pro tanec nesmírně důležitý, protože může vyjadřovat emoci, kterou tanec zprostředkovává. 

ZPĚV

  • Pro herce / herečku - požadavky na současné herce (obzvláště ty divadelní) jsou značné. Fantazie režisérů, scénáristů, producentů a vytvárníků nezná mezí. Zpěv je nepopíratelná součást herecké průpravy a můžeme ji splnit jedině, když zvládneme: základní hlasovou techniku; citlivou sebekontrolu hlasu, abychom dokázali sami cvičení včas přerušit; zaznamenat první signály hlasové únavy a rozeznat je od škodlivého hlasového nasazení. 
  • Pro tanečníka / tanečnici - rozvoj hudební inteligence zásadně napomáhá vnímání rytmu, barev hudby a těch tanečních složek, které z dobrého tanečníka či tanečnice dělají profesionála. 

TANEC

  • Pro herce / herečku - součástí dnešních hereckých nároků je cit pro pohyb. Pokud se budeme chtít zúčastnit konkurzu na divadelní představení či muzikál, většinou půjde i o taneční zkoušku.
  • Pro zpěváka / zpěvačku - tanec je nedílnou součástí pěveckých vystoupení a jeho zvládnutí je základem úspěchu každého zpěváka a zpěvačky.  Pokud dnes navštívite jakýkoliv koncert zjistíte, že už nejde pouze o zpěv a pěvecký výkon, ale celkovou pódiovou show, při které zpěvák / zpěvačka také tančí a komunikuje s poslouchači.

Co mám pro svou hvězdnou kombinaci udělat?

Kombinace všech výše uvedených oborů je cílem profesionálního a zároveň i rodinného přístupu pražského talentového centra Talent Company, které se intenzivně zaměřuje na zdokonalování dětí v oblastech divadelního, filmového a muzikálového herectví, zpěvu, tance, ale také moderování, režie, práce s kamerou a výtvarného umění. Neváhejte využít naší konzultační hodiny zdarma, kde vám rádi poskytneme veškeré informace a poradíme, jak ve vaší kariéře pokračovat.