Souhlas s podmínkami a zpracováním osobních údajů

  1. Zákonný zástupce Přihlášeného se zavazuje na všech konkurzech, na které bude agenturou vyslán, na casting listu uvádět zastupující agenturu Talent Company. Při porušení tohoto bodu se zákonný zástupce Přihlášeného zavazuje zaplatit agentuře pokutu ve výši 5.000,- Kč a Zákonný zástupce přihlášeného/Přihlášené se zavazuje zaplatit agentuře provizi z honoráře zprostředkovaným Talent Company ve výši 20%.
  2. Souhlasím s odběrem novinek v kategoriích, které mě zajímají. V případě potřeby mohu toto změnit v nastavení mého účtu.
  3. Vyplněním přihlašovacího formuláře a odesláním potvrzuji, že jsem informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů" i o dalších právech vyplývajících z §11 a §21 tohoto zákona, zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, souhlas mohu kdykoliv odvolat a mám právo přístupu ke svým osobním údajům.
  4. Souhlasím s tím, že je společnost Talent Company oprávněna bezplatně užít mé osobní údaje za účelem zprostředkování služeb v oblasti filmu a televize.
  5. Odesláním registračního formuláře rovněž poskytuji svolení k užití a publikování fotografií, zvukových a obrazových záznamů (ukázky, videa, filmy apod.), které byly v rámci Talent Company pořízeny pro účely propagace a zprostředkování služeb.